Uprzejmie informujemy, że zgodnie ze Statutem Kujawsko-Pomorskiego Związku Pływackiego oraz Uchwałą Zarządu Związku Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie odbędzie się dnia 11 września 2021 r w Szkole Podstawowej Nr 18 w Toruniu przy ul. Wyszyńskiego 1/5 (łącznik) – początek zebrania godz. 10.00, drugi termin – 10.30.

Walne Zebranie obradować będzie zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania

 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania

 3. Przyjęcie Porządku Obrad

 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

 6. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2021 r.

 7. Przedstawienia Sprawozdania z działalności Związku za lata 2017-2021.

 8. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.

 11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku.

 12. Wybory Prezesa Związku.

 13. Wybory Zarządu Związku.

 14. Wybory Komisji Rewizyjnej.

 15. Wolne wnioski.

 16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 17. Zakończenie Zebrania.

Uwaga! 

Od 1.09.2021 roku rozpoczyna się II tura realizacji programu "Umiem Pływać" w województwie kujawsko-pomorskim. Program współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Poniżej link zgłoszeniowy.

Adres do korespondencji:
Kujawsko-Pomorski Związek Pływacki,
ul. Wyszyńskiego 1/5, 87-100 Toruń

email: kujawskopomorskizwiazekplywacki@wp.pl

​​

Kontakt do biura rachunkowego ARGOS tel. 533 320 737

ad1dbd1a374d43f99f307b22ed857f59.webp